That is the Tagalog translation of the article: How to Not Get Banned in Axie Infinity

Habang ako’y nagsusulat, naabot na ng Axie Infinity ang 1 Million na every day energetic customers. Subalit nitong nakaraan, magazine mga pagbabago silag ginawa sa Rewards ng mga Gamers na kinikita in-game. Ang Rewards sa Journey mode ay ibinaba mula 150 pababa sa 50 SLP. Habang ang rewards sa pag-kumpeto sa Day by day Quest ay ibinaba mula 50 SLP, ngayon ay 25 SLP na lamang.

Sa harap ng mga pagbabagong ito, ang mga Axie Infinity gamers ay dapat pa ring sumunod sa phrases of service ng laro. Ang paglabag dito ay maglalagay sa participant sa peligro na ma-BAN ang kanilang account at hindi na sila makapag laro sa mahabang panahon. 

Tignan ang iba pang Axie Infinity articles sa BitPinas:

Huwag Gumamit ng A number of Accounts

Dahil sa potensyal na maaaring kitain sa Axie Infinity, might ilang taong gumagamit ng “bots” sa laro. Ang paggamit ng bots sa laro ay isang Bannable Offense na walang sinuman ang dapat na gumawa.

Paano naman ang mga Managers? Kung nais mong maging “supervisor” (ang terminong gamit sa mga taong maraming axie at, dahil dito, ay naguudyok sa ibang tao na maglaro sa kanilang secondary account kapalit ang pakikihati sa kita), might mga bagay kang dapat iwasan upang hindi ma-ban ang iyong account ng biglaan.

Maari ba akong maglaro sa a number of accounts? Hindi. Pinagbabawalan ng Axie Infinity ang manlalaro nito na maglaro o mag-farm gamit ang 2 o higit pang accounts. Hayaan mong ipakita ko sayo ang iba pang standards upang lubos mo itong maintindihan.

Paano kung mayroon akong dalawang staff ng Axie at gusto kong ipagamit sa ibang tao yung isang staff?

Ito ay kaparehas ng paggawa ng scholarship account. Gumawa ka ng Ronin Sub-Account sa ilalim ng iyong Ronin account para sa tao na iyon. Ilipat ang mg Axie sa pangalawang Ronin Account. Ipadala mo sa taong ito yung QR code o maari kang gumawa ng log-in particulars para sila na ang kumuha ng QR codes mismo. Sa karadagang impormasyon tungkol dito, inyong basahin ang Bitpinas Axie Infinity Scholarship Guide.

Tandaan, ipaalala mo na siya dapat ay hindi gagawa ng bagong account sa kanyang private na system. Kayang ma-trace ng Axie Infinity kapag ang isang participant ay gumagamit ng 2 accounts.

Pwede ko bang ipagamit sa ibang tao ang aking account?

Oo, hangat hindi sila nagbubukas ng ibang Axie Account sa kanilang system ay maaari nilang gamitin ang iyong private na account.

Bakit ang pagiging supervisor ay hindi hinahalintulad sa a number of accounts?

Hindi ito ikinukunsiderang a number of accounts sapagkat ang mga scholar ng supervisor ang gumagamit ng secondary account ng supervisor sa paglalaro.

Iwasang magazine AWAY FROM KEYBOARD (AFK) at Huward Gumamit ng BOTS sa laro

Could mga video na kumakalat ngayon kung saan makikita na might mga Axie Infinity video games na kusang naglalaro at pumipili ng kanilang playing cards. Ang Axie Infinity ay kamakaian lamang ay naglabas ng dagdag safety system upang mapigilan ang pag-AFK.

Could alert na lalabas na magpapakita ng 5 random na numbers at dapat ay ma-select ng mga gamers  ang tamang pagkakasunod sunod nito upang maiwasan ang pagka-ban. Maipapakita ng paraan na ito na ang isang participant ay aktibo at hindi gumagamit ng bot.

Huwag niyong babaguhin ang oras sa inyong system

Ang Axie Infinity ay gumagamit ng World Time Tracker. Kapag nagbago ang oras at araw sa inyong system, ang vitality sa inyong account ay agad na magkakaroon ulit ng bagong Power. Tandaan na ang handbook na pagpapalit ng oras at araw sa inyong system para ireset ang vitality ay isang bannable offense.

Kung ikaw ay isang supervisor, mas peligroso ang iyong posisyon lalo na kung hindi alam ng mga students mo ang mga guidelines na ito. Pinapaalalahanan namin kayo na gumawa ng inyong “earlier than taking part in do’s and don’ts reminders” upang maiwasan maging ‘donation’ ang iyong ‘funding.’ Maging aktibo din at laging mag-abang sa mga latest updates ng Sky Mavis staff upang lagi mong ma-update ang iyong ‘scholarship program compensation plan’ at iba pang importanteng bagay sa pagitan mo at ng iyong mga students.

At kung ikaw naman ay isang scholar, laging maging mapanuri at sundin ang mga kasunduan at guidelines na ibinigay sa iyo ng iyong supervisor.

Ang article na ito ay na-publish sa BitPinas: Paano Huwag Ma-Ban sa Axie Infinity